top of page

Projektünk megtekinthető az Erasmus+ Project Results felületén

Mobilitásaink beszámolói a BLOG menüpontban találhatók.

A projekt elnyerte a "jó gyakorlat" minősítést.

jogyakorlat.JPG
eplus.JPG

Erasmus+ 2018 - Our new project won support

10.05.2018.

Taking part in Erasmus+ applications has opened a new chapter in the school’s history. The continuous professional development and the intrinsic force to be innovative and open to reforms changed the teachers as well as the students of Budapest 2nd District Szabó Lőrinc Bilingual Primary and Secondary School for ever. This year’s project is titled "Future Dimensions in Bilingual Education" in the framework of which 16 colleagues take part in various mobility programmes. The project summarizes the most important outcomes of the mobility activities and their possible effects. It includes taking part in courses and job shadowing. Courses benefit all levels of the school from lower and upper primary to secondary, both the bilingual and the language preparation classes through the acquisition of intercultural and ICT competencies, new methods and teaching/thinking strategies. The job shadowing activities are all connected to the previous projects and our eTwinning network. Job shadowing has contributed to the school’s internationalisation to a great extent.  

The mobilities in harmony with the strategic development plan of the school contribute to 
- the development of a high command of English and German indispensable to the effective multifaceted communication inside and outside school
- the extension of the number of bilingual subjects
- the classroom material design for bilingual subjects
- the training of professional personnel for bilingual education
- the methodological and professional revival of the teaching staff
- the promotion of using ICT and project-based strategies in all classes
- the continuous professional self-training of the teaching staff
- the motivation of students
- the cooperation and teambuilding of the partakers
- helping in the integration of non-Hungarian students
- the successful integration of students with special needs
- the enforcement of the European Dimensions in the school
- helping with keeping the school in the European educational mainstream

This project is the continuation of the development that was started earlier. The school successfully complies with the regulations of bilingual education and effectively prepares students for the advanced level Matura exams. One of the school’s new head teacher’s major goals is to implement the cutting-edge methodology of the Western European educational system into our teaching process. The targeted mobility activities offer great possibilities to gain insight to the freshest knowledge / know-how available. The front-line methodology and ICT technologies motivate students and revitalize the lessons. Thanks to our expanding international network the students can practise the English and German languages with more efficiency. The project also helps us prepare for the realisation of the Digital Educational Strategy. Beside the teaching competencies, some transversal competencies are developed as well, such as learning abilities, communication, problem solving and the leadership and management skills, not to mention creativity and the ability to take part in teamwork.

When planning this project, we were very specific to pay attention to all the details and needs of the whole school and its sections. We have been preparing very carefully so as to be able to collect the most diverse and variable experiences during the mobility activities. During the planning of the application, different liabilities were assigned, all partakers contributed to the compilation of the project design. The whole team keeps in touch and cooperates during the project and represents the school and the country to the best of their knowledge.

A great emphasis has been put on the dissemination of the knowledge gained during the mobility activities. All partakers have the possibility to disseminate the practices they have acquired on various platforms. We have already established a new educational tradition in our district, which is titled the Professional Day in Pasarét. This is a dissemination event where colleagues can share their experience gained during their mobility.

The most visible and immediate effect of the Erasmus+ mobility applications was that the colleagues taking part in the programme started to think together as a cohesive team for the good of the school and its students. The various mobility activities in the long run contribute to the school’s innovation and open new professional dimensions.

All applying colleagues find that the programme engulfs in significant linguistic development, intercultural experience and professional revival, and all these help to impede the process of burning out. In a broader context, this mobility programme means a high quality jump towards the future, a development in the abilities necessary to meet international educational expectations and to get in the mainstream system of European schools.

 

"Whatever world offers you, curiosity will make you see it the way you want it." (Lőrinc Szabó: Curiosity)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az Erasmus+ pályázatokon való részvétel új fejezetet nyitott iskolánk történetében. A folyamatos felfrissülés, innovatív, állandó megújulásra való belső késztetés a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium egész életét megváltoztatta. Idei projektünk címe: „A két tannyelvű oktatás új dimenziói”, mely 16 kolléga mobilitását és azok áldásos hatását fogja össze. A mobilitások egy része tanfolyam, amelyből az iskola egész vertikuma (alsó- és felső tagozat, gimnázium: két tannyelvű és nyelvi előkészítős oktatás) profitál az ott elsajátított nyelvi, kulturális, módszertani, IKT és egyéb 21. századi kompetenciák mélyebb megismerésével. Job shadowing tevékenységeink korábbi projektjeink és eTwinninges kapcsolataink révén jöttek létre, és nagyban hozzájárulnak a nemzetköziesítéshez.

A mobilitások az iskola stratégiai fejlesztési programjába illeszkedve hozzájárulnak
- a sokrétű eredményes külső és belső kommunikációhoz nélkülözhetetlen angol- és némettudás megerősítéséhez;
- az angol nyelven tanított tantárgyak körének bővítéséhez, a tananyagfejlesztéshez és az ehhez szükséges személyi feltételek megteremtéséhez;
- a tantestület általános szakmai, módszertani megújulásához, az IKT eszközök széleskörű használatához, a projektszemléletű oktatás fejlesztéséhez;
- a tanárok folyamatos önképzéséhez;
- a diákok motiválásához;
- a pályázatban résztvevők aktív együttműködéséhez, a csapatépítéshez;
- a nem magyar anyanyelvű diákok beilleszkedésének segítéséhez;
- a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók sikeres integrálásához;
- az európai dimenziók megerősödéséhez és az iskola európai vérkeringésben tartásához.

A korábban elkezdődött fejlődés folytatódik, iskolánk továbbra is sikeresen teljesíti a két tannyelvűségre és az emelt szintű nyelvoktatásra vonatkozó rendeleti előírásokat. Iskolánk új vezetője által megfogalmazott cél az angolszász pedagógiai módszerek beillesztése a napi gyakorlatba. Ehhez nem is találhatnánk jobb „alapanyagot” a tanfolyamokon és job shadowing tevékenységek által elsajátított friss tudásnál.  A mobilitásokon megismert modern tanítási módszerek és jó gyakorlatok, valamint a digitális eszközök használata új lendületet ad a tanóráknak, ösztönzi a diákokat. A bővülő európai partnerkapcsolatoknak köszönhetően tanulóink szélesebb skálán gyakorolhatják az angol és a német nyelvet. Az IKT tanfolyamok hatására felkészülten várjuk a Digitális Oktatási Stratégia megvalósulását. A professzionális tanári kompetenciákon túl a transzverzális kompetenciáink is fejlődnek: tanulási képességeink, kommunikációs készségeink, probléma-megoldási képességünk, vezetési-irányítási képességeink, kreativitásunk és csapatmunkára való alkalmasságunk. 

A projekt tervezésekor korábbi tapasztalatainkat felhasználva körültekintően terveztük meg mobilitásainkat az iskola minden tagozatát bevonva. Nem tévesztettük szem elől multiplikátori szerepünket, ezért a minél változatosabb és a gyakorlatban jól alkalmazható tapasztalatok gyűjtésére készültünk fel. A pályázatírás során felelősöket jelöltünk ki, és minden résztvevő hozzájárult a közös munka sikeréhez. A mobilitások során a pályázók folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással, legjobb tudásuk szerint, felelősen képviselik iskolánkat, illetve hazánkat. 

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tanultak továbbadására is: a továbbképzéseken részt vevő kollégáknak fórumot és lehetőségeket biztosít az ott elsajátított ismeretek minél szélesebb körű disszeminálására. Hagyományt teremtettünk a tankerületben a Pasaréti Szakmai Nap rendszeres megszervezésével, melynek lényege a mobilitásokon szerzett tapasztalatok megosztása.

Iskolánkban azonnali pozitív hatásként jelentkezett, hogy a pályázatírásban résztvevő kollégák összetartó csapatként gondolkodtak együtt a diákok és az iskola érdekében. A sokszínű mobilitások hosszú távon is hozzájárulnak az iskolai innovációhoz és új dimenziókat nyitnak szakmai munkánkban.

A projekt minden résztvevője számára fontos nyelvi fejlődést, interkulturális élményeket és szakmai megújulást hoz, nagyban hozzájárul a kiégés megelőzéséhez. Az iskola és tágabb környezete számára minőségi ugrást, a megnövekedett nemzetközi igényeknek való megfelelésre való képességet, és az európai iskolák rendszerébe való még nagyobb fokú bekapcsolódást jelent.

„Azt adja a világ, amit belelát a kíváncsiság.” (Szabó Lőrinc: A kíváncsiság)

Tempus Közalapítvány - Projektindító Szeminárium

07.06.2018.

Iskolánk Erasmus+ projekt-koordinátora, Bem Tímea, és a másik II. kerületi nyertes pályázó, a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola koordinátora, Zubora Márta részt vettek a Tempus Közalapítvány projektindító rendezvényén.

 

Ismét kitehetjük a táblát iskolánkban: Részt veszünk az Erasmus+ programban.

A rendezvény weboldala

A rendezvény főbb témái voltak:

·         Összefoglaló a 2018-as pályázati kör eredményeiről, sajátosságairól

·         A projektszakaszok legfontosabb feladatai, kihívások

·         Praktikus tudnivalók a projekt megvalósításához (szerződéskötés, beszámolás stb.)

·         Mérés-értékelés előadás (külső szakértővel)

·         Jó gyakorlat bemutatása

·         Pénzügyi szabályok

Tempus Közalapítvány - A hatékony kommunikáció trükkjei - 

Disszeminációs tréning Erasmus+ projektmegvalósítóknak

25.09.2018.

Iskolánk Erasmus+ projekt-koordinátora, Bem Tímea részt vett a Tempus Közalapítvány disszeminációs rendezvényén.

A rendezvény weboldala

tempus disszeminációs rendezvény.JPG

A rendezvény főbb témái voltak:

  • Hogyan kommunikáljunk sikeresen a projektünkről?

  • Mi a hatásos előadás titka?

  • Hogyan használjuk hatékonyan a közösségi médiát?

  • Hogyan segítheti a sajtó a munkánkat?

  • Hogyan meséljük el a projektben rejlő történeteket? 

  • Mitől lesz vonzó egy honlap?

  • Hogyan építsük be a hatásmérő eszközöket a pályázói gyakorlatba?

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

Erasmus+Logo.png
bottom of page