top of page

Projektünk megtekinthető az Erasmus+ Project Results felületén

A projekt elnyerte a "jó gyakorlat" minősítést.

jogyakorlat.JPG

Who are we? - Kik is vagyunk?

At the end of the year 2014 a teacher in our school took a local initiative, the aim of which was not less than winning an Erasmus + grant. Ten of us took part in the building steps of the project and finally seven of us could take part in the mobility. Although the project itself takes up one year, this blog was created to introduce the mobility period to our readers - that is, the actual journeys we went on. These took place between June and October 2015 and play the most important part of our programme. All of us have a different teaching background and have different teaching practices but we have one important thing in common - we teach in a bilingual school with all the peculiarities such a school can have. In order to understand our aims with the project you can read the summary of our Erasmus + application below both in English and Hungarian.

”Európa útjain – angol nyelvi és módszertani kitekintések”

 

The project titled ”Európa útjain – angol nyelvi és módszertani kitekintések” is the cooperation of Szabó Lőrinc Bilingual Primary and Secondary School. It aims to refresh the participants both linguistically and methodologically, thus contributing to the renewal of the comprehensive work performed in our school. The school started bilingual teaching in English 16 years ago and since then both the strategic plan of the school and teachers have conceived of the need for renewal and widening of the range of subjects taught in English. Teaching through two languages implies tasks that can only be accomplished by continuous cooperation, develepment and self-reflexion from the teacher’s part. For this reason our school is tendering to take part in teacher training courses in Great-Britain with 7 participants (3 lower-primary teachers and 4 upper-primary and secondary school teachers).

The courses were chosen by taking the participants' professional needs into account and it is of utmost importance that these courses provide all the key competences. All of them aim for linguistic development together with getting to know new methods, project approaches and cooperative techniques in teaching, as well as building international relations. Besides these factors, getting to know new drama techniques, linguistic games and different European learning methods is really important for the lower-primary teachers (Földi Anita, Steiner Csilla, Szabó Ágota). The main target of the teachers of science subjects (Bem Tímea, Rácz Kinga) is enlarging their technical terminology and getting to know new and rethink old methods when teaching bilingual classes. That is why they aim for CLIL teacher trainings. One of our teachers of English (Dürrné Rákos Zsuzsanna) would like to enrich her repertoir of methods for teaching the Civilisation of the target language. The other teacher of English (Mester Adrienn) is aiming to learn more about teaching special needs children with a focus on dyslexia. The mobilities are 7 days (1 person), 9 days (1 person) and 14 days (5 persons) long.

The implementation of the project is more than the completion of the courses. It is a long term process including preparation and dissemination, both of which have solemn tasks and opportunities in store.

During preparation participants learn how to write proposals, allocate and coordinate tasks. They take part in internal language courses and they keep in touch with the host institution and the Klebelsberg Institution Maintenance Centre, too. While preparing for the mobilities they also collaborate to create materials introducing school life. Furthermore, they upload their CV to the page of Europass and register at eTwinning thus facilitating connection building during the mobility phase and after that.

During dissemination participants spread the gained knowledge and skills with the help of workshops, articles, lectures and demo lessons; to colleagues, parents, teacher’s collectives and other professional forums (The Association for Bilingual Schools, International Association for Teachers of English as a Foreign Language, etc.). They also contribute to the continuous improvement of the school’s website with English content, relevant materials, links, introducing opportunities provided by such websites as eTwinning. Students are involved by implementing everyday tasks with a whole new point of view, such as organising an international day in the school. Thanks to the international relations coming to life following the courses we hope to build close partnerships with different schools, take part in common European projects and create exchange programs and mobilities available for students. 

In the short term the project results in the development of the participants' language skills as well as European experiences and professional development. However, in the long run it is highly significant for the school itself and its immediate and distant surrounding, too. The project yields an essential change in quality, new perspectives and devotion to the European dimension.

 

______________________________________________________________________________

 

 

Az ”Európa útjain – angol nyelvi és módszertani kitekintések” című projekt a Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban folyó munka széles körű megújítását, nyelvi és módszertani felfrissülését célzó együttműködés. Az iskolában 16 éve folyik két tannyelvű oktatás angol nyelven, és mind az iskola stratégiai fejlesztési tervében, mind a szaktanárokban megfogalmazódott az igény a belső megújulásra, az angolul tanulható tantárgyak palettájának kiszélesítésére. A két tanítási nyelv olyan speciális feladatokat ró az iskolában tevékenykedő tanárokra, melyek elvégzése csak állandó kooperáció, fejlesztés és önreflexió mellett lehet hatékony. Ennek érdekében a projekt folyamán az iskola 7 tanára, alsó tagozattól (3fő) a felső tagozaton keresztül a gimnáziumi részlegig (4 fő) vett rész Nagy-Britanniában szervezett tanártovábbképző kurzusokon. A szakmai igényeket messzemenően szem előtt tartva olyan kurzusok kerültek kiválasztásra, amelyek az iskola fejlődéséhez elengedhetetlen kulcskompetenciákkal ruházzák fel a kollégákat: A mindenki számára fontos nyelvi fejlődés mellett a módszertani újdonságok megismerése, a projektszemlélet, kooperációs technikák és nemzetközi kapcsolatok kiépítése minden résztvevőnél megjelenik. Ezeket egészítik ki az alsó tagozaton a drámajáték, nyelvi játékok, európai tanulási módszerek megismerése (Földi Anita, Steiner Csilla, Szabó Ágota). A természettudományos szakos kollégák (Bem Tímea, Rácz Kinga) célkitűzései között szerepel a szaknyelv és a két tannyelvűség módszertani feladatainak megismerése illetve továbbgondolása is, ezért vesznek részt CLIL típusú képzéseken. Az angol nyelvszakos kollégák célja egyrészt a célnyelvi civilizációs tantárgy eszköztárának fejlesztése (Dürrné Rákos Zsuzsanna), másrészt a tanulási nehézségekkel (pl. diszlexia) küzdő tanulók hozzáértő gondozása (Mester Adrienn). A mobilitások 1 (3fő), 9 (1fő) illetve 14 (5 fő) naposak.

A projekt megvalósítása messzemenően túlmutat a külföldön töltött időn: mind az előkészítési, mind a disszeminációs fázis komoly feladatokkal és lehetőségekkel jár.

A felkészülési szakaszban a projekt résztvevői megtanulnak pályázatot írni, a feladatokat kiosztani és koordinálni. Belső nyelvi továbbképzésen vesznek részt, kapcsolatot tartanak a fogadóintézményekkel és a helyi KLIK-kel, együttműködnek az utazások előkészületeiben és a kurzusokon terjesztendő, az iskola életét bemutató anyagok kidolgozásában. Továbbá feltöltik önéletrajzukat az Europass oldalára és mindannyian regisztrálnak az eTwinnning oldalon ezzel is elősegítve a mobilitás során történő kapcsolatépítést és az azt követő kapcsolattartást.

A disszeminációs szakaszban a megszerzett új tudást és készségeket workshopok, cikkek, előadások, bemutató órák keretein belül ismertetik meg az itthon maradt tanár kollégákkal, érdeklődő szülőkkel, kerületi munkaközösségekkel és tágabb szakmai fórumokon (Kéttannyelvű Iskolák Egyesülete, IATEFL, stb.). Hozzájárulnak az iskola honlapjának angol nyelvű fejlesztéséhez, releváns anyagok, linkek, eTwinning lehetőségek megismertetéséhez. A diákok felé a napi tevékenység megújulása mellett az iskolában rendezendő nemzetközi hét jelent további megmutatkozást. A kurzusok nyomán megélénkülő nemzetközi kapcsolatok gyümölcseként remélik az iskola új partneriskolákkal való együttműködését, csereutak, esetlegesen a diákok számára is elérhető mobilitások lehetőségét, közös európai projektekben való részvételét.

A projekt rövidtávon minden résztvevő számára nyelvi fejlődést, európai élményeket és szakmai továbbképződést jelent, hosszú távon viszont mind az iskola, mind tágabb környezete számára minőségi ugrást, távlatok megismerését és az európai dimenziókba való nagyobb fokú bekapcsolódást jelent.

 

 

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus+Logo.png
bottom of page