top of page

Erasmus+ 2020 - Our new project won support

07.05.2020.

csoportkep2020KA1.jpg

Experience-based education for generation Z

Since 2015, all the Erasmus+ applications submitted by Szabó Lőrinc Bilingual Primary and Secondary School in Budapest have been successful. Each year we focused on current topics essential for our school’s development. To continue the tradition, our new project is called “Experience-based education for generation Z”, in which 18 colleagues are applying for 21 mobility programmes, 16 related to language mobility, methodology, ICT and other 21st century skills, and 5 job shadowing activities.


For the last two and a half years, our new principal’s main goals have been developing the level of the classes for the bilingual and German-English language preparatory year, widening the school’s national and European network of partners and helping teachers acquire up-to-date educational methodologies. The colleagues attending various Erasmus+ mobilities and then motivating their students by applying what they have learnt and sharing their experiences, will help accomplish our goals. The participants will also develop other competences, such as improving their learning strategies, language communication skills, problem-solving-, creativity and cooperation skills, which can indirectly be applied and taught to the students.


The mobilities are part of the strategic development program of the school. Strengthening the German and English knowledge of the teachers reinforces the European dimensions of our bilingual school and help the establishment and maintenance of our network of partners throughout Europe.


The mobilities also contribute to teachers gaining a wide range of methodological knowledge, ICT skills, experience in project-based teaching and getting to know experiential educational methods. They facilitate teachers’ engagement in lifelong learning, which correlates with students’ motivation and with their development in acquiring information autonomously and their motivation for self-improvement. The participants can also boost their knowledge on how to integrate non-Hungarian students and students with socio-economical disadvantages and learning difficulties, which is also an important aim of our school.


Teachers are required to cooperate during the preparation and composition of the application as well as during the dissemination of the experience gained. Cooperation may strengthen the community by fostering professional development and the solidarity of the teaching staff ensuring that they carry out duties at the highest possible quality.


All three levels of education in our school, namely the lower, the upper primary and the secondary levels are represented in the mobility application. Developing the language skills of the lower primary colleagues is necessary to maintain the highest standards of language teaching and to widen the scope of content-based teaching methodologies in the bilingual classes.


For the upper primary and secondary school teachers it is essential to expand and revise the curriculum of the subject called ”Civilization of the English Speaking Cultures” while it is also significant to integrate into our practice all the cutting edge teaching methods and educational principles gained during the mobilities. They can engage the most talented students, as well as help those struggling with learning difficulties. We also intend to apply more project-based and experiential educational methods.


Throughout the composition of the application, our colleagues worked in pairs and groups, therefore everybody contributed to its success. This is how we ensure that every participant takes responsibility for the project and that they are well prepared to represent our school and country in the mobilities and later in dissemination.


A lot of emphasis has been put on dissemination throughout the years: the participants have various forums and opportunities to share their newly acquired knowledge with colleagues of the local schools. By annually organising the traditional Pasarét Professional Development Day in our school (Pasaréti Szakmai Nap), the participants form a stronger professional community, thus motivating other colleagues to become participants themselves in the following year.


Such great variety of different mobilities contributes to the continuous professional development of our school in the long run and promotes the prevention of teacher burnout, which is of extreme importance taking the overwhelming work teachers do every day into consideration. The project provides the means of conducting interesting and experiencebased lessons, improves the participants’ language skills and provides them  with invaluable intercultural experiences and professional renewal, all of which contribute to upkeeping the level of education in our school for years to come. 

“Human nature is such that it will only accept useful knowledge with pleasure.”
(Vilmos Csányi)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Élményközpontú oktatás a
Z generációért

A Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 2015 óta minden évben részt vesz az Erasmus+ pályázaton, melyen mindig egy, az iskola fejlődése szempontjából aktuális és fontos célt tűzött ki maga elé. Idén hasonló okból lett új projektünk címe az „Élményközpontú oktatás a Z generációért”, melynek keretében 18 kolléga 21 mobilitását pályázzuk meg. 16 nyelvi, szakmódszertani, IKT és egyéb 21. századi kompetenciával kapcsolatos továbbképzés, 5 pedig job shadowing tevékenység.


Intézményvezetőnk, T. Zuggó Tünde két és fél éve irányítja iskolánkat. A tantestülettel összhangban, kiemelt célja egyrészt a kéttannyelvűség, a német-angol nyelvű nyelvi előkészítős osztályok fejlesztése, az iskola hazai és európai kapcsolatrendszerének, együttműködéseinek fejlesztése, másrészt az, hogy a pedagógusok minél hatékonyabb és modernebb módszereket sajátítsanak el és alkalmazzanak munkájuk során. Mindezen célok megvalósulásához járulnak hozzá azok a kollégák, akik a tréningekről, tanfolyamokról, job shadowing programokról felfrissült módszertani tudással és nagy lelkesedéssel térnek vissza a tantermekbe, hogy a tanultak felhasználásával motiválják, fejlesszék diákjaikat. A tanárok a fent említett tudáson kívül egyéb kompetenciáikat is megerősítik: fejlődik tanulási képességük, anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs készségeik, problémamegoldási képességük, kreativitásuk és együttműködési készségük. Mindezeket a tanulóknak is át tudják adni.


A mobilitások az iskola stratégiai fejlesztési programjába illeszkednek. Az angol- és némettudás megerősítésével hozzájárulnak kéttannyelvű iskolánk nemzetköziesítéséhez, az európai dimenziók megerősítéséhez és az iskola európai szintű kapcsolatrendszerének kialakításához és fenntartásához. Elősegítik, hogy a pedagógusok minél szélesebb körű szakmai, módszertani tudást szerezzenek, az IKT eszközök használatában és a projektszemlélet elsajátításában is fejlődjenek, valamint megismerjék az élménypedagógiai módszereket. Biztosítják a pedagógusok egész életen át tartó tanulási lehetőségeit, melyek szoros összefüggésben vannak a diákok motiválásával és indirekt módon hozzájárulnak a diákok önálló ismeretszerzési és önfejlesztési vágyának felkeltéséhez. Szintén fontos iskolánk számára a nem magyar anyanyelvű diákok és a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók sikeres integrálása – ehhez szintén segítséget kapnak a tréningek során a résztvevő kollégák.


A pályázat előkészítéséhez, megírásához és a disszeminációhoz a résztvevő pedagógusok közösségépítő és szakmai fejlődést elősegítő együttműködésére van szükség, mely tovább erősíti a tantestület összetartását, és ezáltal a magas szintű oktató-nevelő tevékenységet.


Iskolánk alsó és felső tagozatán, valamint a gimnáziumban tanító kollégák egyaránt részt vesznek a pályázatban. Az alsós tanítók angol nyelvi készségeinek fejlesztése nagyban hozzájárul a magas szintű nyelvoktatás fenntartásához, valamint a kéttannyelvű osztályokban a tartalom alapú oktatás módszertani eszköztárának bővítéséhez.


Felső tagozaton és a gimnáziumban igen jelentős cél a célnyelvi civilizáció tantárgy tananyagának bővítése, frissítése, és a brit oktatási rendszer adaptálható módszereinek átemelése, kipróbálása a magyar rendszerben. Szintén cél, hogy olyan módszereket, ötleteket tanuljunk meg, amikkel a tehetséges, valamint a tanulási problémákkal küzdő tanulókat egyaránt le tudjuk kötni. A projektmódszert és az élményalapú pedagógiai módszereket szeretnénk egyre inkább alkalmazni.


A pályázatírás során a résztvevők folyamatosan párban, csoportokban együttműködve dolgoztak, így mindenki hozzájárult a pályázat sikeréhez. Ez biztosítja, hogy minden résztvevő a pályázatban megfogalmazottakért felelősséget vállalva tudja képviselni iskolánkat, hazánkat a mobilitások, és később a disszemináció során.


Évek óta egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a disszeminációra, azaz a tanultak továbbadására: a továbbképzéseken részt vevő kollégák több alkalommal és több formában oszthatják meg a tanultakat kollégáikkal. Az immár hagyományos Pasaréti Szakmai Nap megszervezésével egyre szorosabb és egyre jobban együttműködő csapattá válnak a résztvevő kollégák, és mindig újabb és újabb kollégák csatlakoznak a pályázat projektcsapatához.


A sokrétű, változatos mobilitások hosszú távon hozzájárulnak az iskola folyamatos szakmai megújulásához és fejlődéséhez, valamint a részvevő kollégák kiégésének elkerüléséhez, ami a pedagógusok leterheltségét és amúgy is megterhelő munkáját figyelembe véve rendkívüli jelentőségű. A projekt az iskola tanulói számára érdekes, élményalapú és hasznos tanórákat és tanórán kívüli tevékenységeket, a résztvevők számára nyelvi fejlődést, interkulturális élményeket és szakmai megújulást biztosít, valamint elősegíti az iskolában folyó szakmai munka magas szinten tartását és az iskola hosszútávú fejlődését.


„Az emberi természet olyan, hogy csak a használható tudást fogadja be élvezettel.”

(Csányi Vilmos)

Projektünk megtekinthető az Erasmus+ Project Results felületén

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

Erasmus+Logo.png
bottom of page